Maidontuotanto Tulosta

Tilamme pääelinkeino on maidontuotanto. Mielestämme tilamme asema osana maidon tuotantoketjua on tärkeä. Tuottamalla eettisesti hyvälaatuista ja kotimaista maitoa takaamme meijeriteollisuudelle mahdollisuuden valmistaa hyvälaatuisia ja kotimaisia kuluttajien tarpeita vastaavia maitotuotteita.

Johtoajatuksena maidontuotannossamme on ympäristön ja eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen. Tuotamme eläinten rehut mahdollisuuksien mukaan itse. Kehitämme tilaamme aktiivisesti panostamalla kalustoon, oman ammattitaitomme kehittämiseen, ympäristön ja tuotantoeläinten hyvinvointiin sekä eläinaineksen jalostukseen.

Aloitimme keväällä 2004 Suomen Yrittäjäopiston järjestämän maito- ja lihatilayrittäjätutkinnon suorittamisen Kuusamossa. Tutkintoon valmistava näyttökoe, jossa käytiin läpi laatimamme liiketoimintasuunnitelma, oli helmikuussa 2006.

Luotamme siihen, että toimintamme ja maidonlaatumme vastaavat sekä kuluttajan että meijeriteollisuuden toiveita.

m4.jpg