Kumpulan tilalle kunniamaininta Vuoden Maatila -kilpailussa Tulosta

vm_logo.gifVuoden Maatilaksi valitaan vuosittain alkutuotannon yritys, joka on mitatusti saavuttanut hyviä tuloksia toiminnassaan ja vaalii kilpailukykyään. Yritys on myös satsannut markkinoilla menestymiseen tähtäävään liiketoimintaan sekä toiminnan laadun jatkuvaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Palkittavien yritysten erityisiä vahvuuksia ovat mm:

    * Johdonmukaiset ja selkeät käytännöt suunnitelmien toteuttamisessa
    * Innovatiivisuus ja toiminnan kehittäminen
    * Asiakastarpeista lähtevä strategiasuunnittelu
    * Järjestelmälliset toiminnan seuranta- ja analysointimenettelyt
    * Selkeät ydinprosessien kuvaukset, jotka mahdollistavat prosessien jatkuvan kehittämisen
    * Toimivat ja tulokselliset yhteistyösuhteet teollisuuden kanssa
    * Tehokkaat ja aktiiviset vuorovaikutustavat maatilaverkostossa

vm2007.jpg”Hieno huomata, että pienikin tila voi olla kilpailukykyinen”, iloitsee Kumpulan tilan emäntä Sinikka Tikkanen. Sinikka ja Timo Tikkasen tila sai kunniamaininnan ProAgria Maaseutukeskusten Liiton ja Innovation Networks Oy:n Vuoden maatila –kilpailussa.
Kilpailukykyarvioinnin kainuulaistilasta teki Minna Norismaa ProAgria Pohjois-Karjalasta.

Timo Tikkanen löysi arvioinnista paljon myönteistä: ”Tuotantoprosessit ovat tehokkaita, työnjako on selkeä ja osaamista löytyy. Vaikka ainahan parannettavaa löytyy, mikään osa-alue ei ole ihan retuperällä.”Arviointi osoitti selkeästi, miten tilalle laatutyössä asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. ”Ulkopuolinen arvioija osaa nähdä tilalta asioita, joille on itse sokea”, tunnustaa Sinikka Tikkanen.

  vm_logo.gif  Lue Kimmo Rauatmaan juttu ProAgrian
Vuoden Maatilat -sivuilta