Tuotantoperiaatteet

Tilamme sijaitsee rauhallisella ja kauniilla paikalla Nuasjärven rannalla Kumpuniemessä. Vesistön läheisyyden takia lietelannan ja lannoitteiden käytön suhteen on oltava tarkkana sekä noudettava viljelysuunnitelmaa ja EU:n säädöksiä lietelannan levityksestä, jotta valumat vesistöön olisivat mahdollisimman vähäiset. Myös suojakaistat rantueella ovat tärkeitä säilyttää sekä valumien ehkäisyn että maisemallisen arvonsa vuoksi. Hyvin hoidetut ja uudelleen viljelyyn otetut pellot pitävät maalaismaiseman kauniina ja elävän näköisenä.

Karjanlannan käyttöä pyritään tehostamaan. Rantueen suojakaistat säilytetään ja niiden siisteydestä pidetään huolta muun muassa harventamalla puustoa ja vesakoita raivaamalla. Lehmiä ei päästetä järveen saakka laiduntamaan. Tilamme on sitoutunut ympäristötukiehtojen noudattamiseen.

Vuokrapeltojen läheisyydessä sijaitsevien talojen ja kesämökkien asukkaiden kanssa neuvotettelemme lietelannan levityksen ajankohdasta ja siitä, onko lietelannan levityksestä liikaa haittaa. Kesällä 2003 otettiin lietelannan levityksessä käyttöön letkuleviin. Se hankittiin yhdessä toisen viljelijän kanssa. Lietelannan levitys letkulevittimellä vähentää huomattavasti hajuhaittoja.

Mielestämme uudella eläinten hyvinvointiin huomiota kiinnittävällä pihatolla, puhtaudella, siisteydellä ja ammattitaidolla voimme tuottaa laadukasta ja kotimaista maitoa suomalaiselle meijeriteollisuudelle kauniissa järvimaisemassa kotimaisia rehuja käyttämällä. Luotamme siihen, että toimintamme ja maidonlaatumme vastaavat sekä kuluttajan että meijeriteollisuuden toiveita.

 
 KUMPULAN TILAN ARVOT
 • Isäntäväen ja lomittajien tyytyväisyys ja viihtyminen työssään ja työympäristössään
 • Oman työn arvostus
 • Eläimet voivat hyvin ja saavat yksilöllisen hoidon ja ruokinnan
 • Yritystoiminta on kannattavaa
 • Tuotetaan korkealuokkaista, kotimaista maitoa kuluttajille
 • Kotimaiset rehut; oma säilörehu- ja rehuviljantuotanto
 • Ympäristön siisteys ja vähäinen kuormittaminen
 • Sukupolvien ketju; tila pysyy asuttuna ja viljeltynä sukupolvesta toiseen
 • Koneiden, kaluston ja rakennusten pysyminen hyvässä kunnossa
 • Yhteistyö muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa
 •